ОНП 2016

Вибіркові дисципліни ОНП Хімія (PhD)

 

ВК 7      Стереохімія

ВК 8      Хімія вуглеводів та полісахаридів

ВК 9      Сучасні аспекти синтезу наноматеріалів

ВК 10   Хімія поверхні твердих тіл

ВК 11   Наповнювачі і пігменти для полімерних композиційних матеріалів

ВК 12   Хімія гетероциклічних сполук

ВК 13   Хімія природних сполук

ВК 14   Сечовино-формальдегідні та меламіно-формальдегідні олігомери і полімери

ВК 15   Хімія нестехіометричних сполук