ОНП 2021

Вибіркові дисципліни ОНП Хімія (PhD) (НП 2021)

 

ВК 11 *           Вибіркова дисципліна №1 (6 кредитів ЄКТС)

ВК 12 *           Вибіркова дисципліна №2 (3 кредити ЄКТС)

ВК 13 *           Вибіркова дисципліна №3 (3 кредити ЄКТС)

ВК 14 *           Вибіркова дисципліна №4 (6 кредитів ЄКТС)

 

* Кафедра хімії пропонує для здобувачів наступні дисципліни вільного вибору:

 

ВК 11 Вибіркова дисципліна №1 (6 кредитів ЄКТС)

Хімія і технологія основного органічного синтезу

Кристалохімія силікатних матеріалів

Магнітокеровані наноматеріали

 

ВК 12 Вибіркова дисципліна №2 (3 кредити ЄКТС)

Аналіз поверхнево-активних речовин

Перспективні електронні матеріали (Advanced Electronic Materials)

Хімія і технологія природних вуглеводів (Chemistry and Technology of Natural Carbohydrates)

 

ВК 13 Вибіркова дисципліна №3 (3 кредити ЄКТС)

Хімія нестехіометричних сполук

Дефекти у кристалічних тілах  (Defects in Crystalline Solids)

Аміноформальдегідні полімери

 

ВК 14 Вибіркова дисципліна №4 (6 кредитів ЄКТС)

Фотокаталіз

Механізми адсорбційних процесів