ОНП 2021

Обов’язкові дисципліни ОНП Хімія (PhD)

 

ОК 1     Іноземна мова

ОК 2     Організація наукової діяльності

ОК 3     Філософія і методологія науки

ОК 4     Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК 5     Управління науково-дослідницькими проектами

ОК 6     Технології очищення води

ОК 7     Теоретичні аспекти електрохімії

ОК 8     Хімічне матеріалознавство

ОК 9     Фізико-хімічні методи дослідження речовин

ОК 10   Педагогічна практика