Опитування студентів

Анонімне анкетування студентів щодо зацікавленості у вивченні професійно-орієнтованих дисциплін було проведено восени 2018 року. В опитування взяло участь 14 респондентів. Результати анкетування заслухано на засіданні кафедри хімії (протокол № 3 від 13.11.2018 р.)

ВИТЯГ з протоколу № 3 засідання кафедри хімії від 13.11.2018 р.