Рецензії на ОНП

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів на ОНП Хімія (доктор філософії):

 

  1. Рецензія Гунька В.М., доктора хімічних наук, професора, завідувача відділу аморфних та структурно впорядкованих оксидів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.
  2. Рецензія Куцевол Н.В., доктора хімічних наук, провідного наукового співробітника, заступника декана з наукової роботи хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  3. Рецензія Ерстенюк Г.М., доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри біологічної та медичної хімії з курсом фізколоїдної та біонеорганічної хімії Івано-Франківського національного медичного університету.
  4. Рецензія Опейди Й.О., доктора хімічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки та техніки, головного наукового співробітника відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка НАН України.
  5. Рецензія Шевчук М., кандидата хімічних наук, доцента кафедри архітектури та будівництва Університету Короля Данила.