Засідання кафедри хімії

15 червня 2022 року завідувачем кафедри хімії, д.х.н., проф. Миронюком І.Ф. було проведено планове засідання  кафедри хімії в режимі онлайн. Для дистанційного спілкування було обрано платформу для проведення відеоконференцій Zoom.

Відповідно до порядку денного на розгляд кафедри виносилося питання про оновлення та затвердження проєкту освітньої програми «Хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія.

Слухали: гаранта освітньої програми, д.х.н., проф. Шийчука О.В. про оновлення та затвердження проєкту освітньої програми «Хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Виступили: д.х.н., проф. Миронюк І.Ф., д.т.н., проф. Курта С.А., к.т.н., доц. Хацевич О.М., к.х.н., доц. Татарчук Т.Р., к.т.н., доц. Федорченко С.В., к.т.н., доц. Микитин І.М.

Ухвалили: затвердити зміни до навчального плану та проєкту освітньо-професійної програми «Хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 102 Хімія галузі знань 10 Природничі науки та просити Вчену раду факультету природничих наук схвалити їх і рекомендувати для подальшого затвердження.