Обовязкові дисципліни бакалавр Освітні компоненти ОП 2020

ОК 1-Укр. мова (за проф. спрямуванням)

ОК 2-Історія України

ОК 3-Історія української культури

ОК 4-Філософія

ОК 5-Фізична культура

ОК 6-Політологія

ОК 7-Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ОК 8-Загальна та хімічна екологія

ОК 9-Вища математика

ОК 10-Фізика

ОК 11-Іноземна мова (перша)

ОК 12-Іноземна мова (англійська)

ОК 13-Комп’ютерні технології в хімії

ОК 14-Загальна хімія

ОК 15-Неорганічна хімія

ОК 16-Кристалохімія

ОК 17-Аналітична хімія

ОК 18-Основи квантової хімії

ОК 19-Органічна хімія

ОК 20-Фізико-хімічні методи аналізу

ОК 21-Фізична хімія

ОК 22-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 23-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 24-Колоїдна хімія

ОК 25-Координаційна хімія

ОК 26-Будова речовини

ОК 27-Математичне моделювання в хімії

ОК 28-Основи хімічної технології

ОК 29-Статистичні методи в хімії

ОК 30-Хімія наноматеріалів

ОК 31-Спектроскопічні методи аналізу

ОК 32-Курсова робота

ОК 33-Курсова робота

ОК 34-Підготовка бакалаврської роботи

ОК 35-Навчальна практика

ОК 36-Виробнича практика

ОК 63-Атестація (екзамен)

ОК 64-Атестація (кваліфікаційна робота)