Вибіркові дисципліни (бакалавр) для студентів 2020 року вступу

ВК 37-Біонеорганічна хімія

ВК 38-Хімія харчових продуктів

ВК 39-Процеси і апарати хімічних виробництв

ВК 40-Хімія лакофарбових матеріалів

ВК 41-Хімія неорганічних продуктів

ВК 42-Корозія та антикорозійний захист

ВК 43Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

ВК 44-Методи дослідження неорганічних матеріалів

ВК 45-Хімія наповнювачів та пігментів

ВК 46-Основи сучасної нафтохімії

ВК 47-Неорганічне матеріалознавство

ВК 48-Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

ВК 49-Хімія косметичних засобів

ВК 50-Хімія мінеральних добрив

ВК 51-Матеріали сучасної електроніки

ВК 52-Хімія силікатних матеріалів

ВК 53-Хімія неорганічних волокон

ВК 54-Нові полімери та композиційні матеріали

ВК 55-Електрохімічні процеси

ВК 56-Хімія та біохімія води

ВК 57-Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ВК 58-ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

ВК 59-Фізико-хімія процесів переробки полімерів

ВК 60-Полімеризаційні процеси

ВК 61-Методи синтезу органічних сполук

ВК 62-Хімія амінопластів