Mariia Skladanyuk

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor

 

Personal informationMain publicationsActivityContacts

Maria Bogdanovna Skladanyuk was born on April 16, 1981 in the village of Council of Tysmenytsia district, Ivano-Frankivsk region. In 2003 she graduated from Vasyl Stefanyk Precarpathian University with a degree in chemistry, qualifying as a chemist and chemistry teacher.

In 2003-2006 she studied at the graduate school of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. In 2015 she defended her dissertation on “Physico-chemistry of surface metallization and tribological properties of highly dispersed carbonized carbon fibers obtained by chemo-mechano-activation technology” in the specialty – 01.04.18 – physics and surface chemistry and received the degree of candidate of physico- mathematical sciences.

The main stages of pedagogical activity:

2018 – 2019 – Associate Professor of Chemistry part-time Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk;

2019 – 2020 – Associate Professor of Chemistry, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

2020 – 2021 – Associate Professor of Chemistry, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

 1. Сіренко Г.О., Складанюк М.Б., Комашко О.В. Фізико-хемія та технологія органічних і неорганічних карбонових волокон: Монографія / За ред.. Сіренко Г.О., Комашко О.В. – Івано-Франківськ: Вид. Супрун В.П., 2019. – 170с. – ISBN 978-617-7468-49-2. [ум.друк.арк.19,56].
 2. Свідерський В.П., Сіренко Г.О., Кириченко Л.М., Квич М.Б., Туржанський І.О. Підвищення щільності і зносостійкості поршневих кілець автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій // Проблеми трибології. – 2004.– №4.– С.156-167.
 3. Сіренко Г.О., Мідак Л.Я., Квич М.Б. Пошук оптимального вмісту вуглецевого волокна в полімерній матриці антифрикційного композиту // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006.- Т.7.- №1.– С.172 -176.
 4. Сіренко Г.О., Квич М.Б., Кириченко В.І. Відновлення міді в поверхневих шарах металізованого карбонового волокна // Фізика і хімія твердого тіла.-2006.–Т.7.-№3.-С.544-550.
 5. Сіренко Г.О., Квич М.Б., Мідак Л.Я. Структура та фазовий склад поверхневих плівок карбонового волокна, омідненого в присутності PbS// Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т.9, №1. – С.153-161.
 6. Сіренко Г.О., Мідак Л.Я., Складанюк М.Б. Мас-спектральний аналіз газовиділення з вуглецевих волокон, покритих тонкими шарами міді // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – Т.10, №1. – С. 215-228.
 7. СіренкоГ.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Сабадах Н.І., Свідерський В.П., Кириченко Л.М., Ільницький Р.В. Антифрикційні властивості пластичних мастил, наповнених ламінарними сполуками ґрафіту, які інтеркальовані FeCl3 та покриті Cu0–Cu2O–CuO або Cu0–Cu2O // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т. 11, № 4.– С. 904 – 913.
 8. Сіренко Г.О., Л.М. Солтис, М.Б. Складанюк. Фізико-хімічні процеси міднення карбонізованих волокон на основі гідратцелюлози та вплив їх на зміну мікрошорсткості спряжених поверхонь полімерний композит – метал під час тертя та зношування Сіренко, // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13. – № 2. – С.500-508.
 9. Сіренко Г.О., Складанюк М.Б., Солтис Л.М. Металізація вуглецевих волокон подвійними та потрійними мідними композиціями // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 1. – С. 185-192.
 10. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б., Луцась А.В. Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 360-372.
 11. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Кореляційний зв’язок між ефектами післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 2. – С. 388-397.
 12. Сіренко Г.О., Солтис Л.М., Складанюк М.Б. Вплив природи та твердості поверхонь металевих контртіл на зношування карбоволокниту // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16, № 4. – С. 734-741.
 13. В.І. Кириченко, В.В. Кириченко, В.С. Рібун, М.Б. Складанюк. Альтернативні палива із технічних олій: інноваційні методи і технології одержання та використання. Фізика і хімія твердого тіла, Том 21, № 3 (2020), С. 552-559. doi: 15330/pcss.21.3. 552-559.

Orientation of pedagogical activity: physical chemistry, chemistry and analysis of food, laboratory workshop on inorganic synthesis, chemistry of natural compounds, standardization and certification, technogenic systems and ecological risks, metrological bases of chemical analysis, chemistry of intermediates and synthetic dyes, chemical fertilizers and protection plants, chemistry of binders and refractory materials, industrial safety and labor protection in the chemical industry.