Силабуси ОНП-2021

Обов’язкові дисципліни ОНП Хімія (PhD) (НП 2021)

 

ОК 1     Іноземна мова

ОК 2     Організація наукової діяльності

ОК 3     Філософія і методологія науки

ОК 4     Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна етика

ОК 5     Управління науково-дослідницькими проектами

ОК 6     Технології очищення води

ОК 7     Теоретичні аспекти електрохімії

ОК 8     Хімічне матеріалознавство

ОК 9     Фізико-хімічні методи дослідження речовин

ОК 10   Педагогічна практика

 

Вибіркові дисципліни ОНП Хімія (PhD) (НП 2021)

 

ВК 11 *           Вибіркова дисципліна №1 (6 кредитів ЄКТС)

ВК 12 *           Вибіркова дисципліна №2 (3 кредити ЄКТС)

ВК 13 *           Вибіркова дисципліна №3 (3 кредити ЄКТС)

ВК 14 *           Вибіркова дисципліна №4 (6 кредитів ЄКТС)

 

* Кафедра хімії пропонує для здобувачів наступні дисципліни вільного вибору:

 

ВК 11 Вибіркова дисципліна №1 (6 кредитів ЄКТС)

Хімія і технологія основного органічного синтезу

Кристалохімія силікатних матеріалів

Магнітокеровані наноматеріали

 

ВК 12 Вибіркова дисципліна №2 (3 кредити ЄКТС)

Аналіз поверхнево-активних речовин

Перспективні електронні матеріали (Advanced Electronic Materials)

Хімія і технологія природних вуглеводів (Chemistry and Technology of Natural Carbohydrates)

 

ВК 13 Вибіркова дисципліна №3 (3 кредити ЄКТС)

Хімія нестехіометричних сполук

Дефекти у кристалічних тілах  (Defects in Crystalline Solids)

Аміноформальдегідні полімери

 

ВК 14 Вибіркова дисципліна №4 (6 кредитів ЄКТС)

Фотокаталіз

Механізми адсорбційних процесів