ОР Доктор філософії

 1. Акредитація
 2. Освітньо-наукова програма
 3. Навчальний план
 4. Стейкхолдери
 5. Силабуси
 6. Обов’язкові дисципліни
 7. Вибіркові дисципліни
 8.  Відділ аспірантури
 9. Практика (PhD)
 10. Атестація (PhD)
 11. Путівник для аспіранта
 12. Лабораторії ПНУ
 13. Навчання через дослідження
 14. Індивідуальна освітня траєкторія
 15. Корисна інформація