Силабуси 2024

ОК 1-Історія України і української культури

ОК 2-Укр. мова (за проф. спрямуванням)

ОК 3-Політологія

ОК 4-Фізична культура

ОК 5      Менеджмент лабораторій

ОК 6-Безпека життєдіяльності та цивільний захист

ОК 7-Загальна та хімічна екологія

ОК 8-Вища математика

ОК 9-Фізика

ОК 10-Іноземна мова (перша)

ОК 11-Іноземна мова (англійська) (1 курс 2 семестр)

ОК 11-Іноземна мова (англійська) (2 курс)

ОК 12-Комп’ютерні технології в хімії

ОК 13-Загальна хімія

ОК 14-Неорганічна хімія

ОК 15-Кристалохімія

ОК 16-Аналітична хімія

ОК 17-Основи квантової хімії

ОК 18-Органічна хімія

ОК 19-Фізико-хімічні методи аналізу

ОК 20-Фізична хімія

ОК 21-Фізичні методи дослідження речовин

ОК 22-Хімія високомолекулярних сполук

ОК 23-Колоїдна хімія

ОК 24-Координаційна хімія

ОК 25-Будова речовини

ОК 26-Основи біологічної хімії

ОК 27-Основи хімічної технології

ОК 28-Моделювання органічних молекул

ОК 29-Хімія наноматеріалів

ОК 30-Спектроскопічні методи аналізу

ОК 31-Курсова робота

ОК 32-Курсова робота

ОК 33-Підготовка бакалаврської роботи

ОК 34-Навчальна практика

ОК 35-Виробнича практика

Атестація (екзамен)

Атестація (кваліфікаційна робота)

Вибіркові дисципліни:

Біонеорганічна хімія

Хімія харчових продуктів

Процеси і апарати хімічних виробництв

Лакофарбові матеріали

Хімія неорганічних продуктів

Корозія та антикорозійний захист

Лабораторний практикум з неорганічного синтезу

Хімія наповнювачів і пігментів

Основи сучасної нафтохімії

Неорганічне матеріалознавство

Хімія сорбентів та фотокаталізаторів

Матеріали сучасної електроніки

Хімія неорганічних волокон

Електрохімічні процеси

Хімія та біохімія води

Хімія і технологія поверхнево-активних речовин

ІЧ-спектроскопія в аналізі харчових продуктів

Фізико-хімія процесів переробки полімерів

Методи синтезу органічних сполук

Хімічна експертиза

Хімія природних сполук

Техногенні системи та екологічні ризики

Криміналістична експертиза

Зелена хімія

Токсикологія харчових добавок

Хімія мінеральних добрив

Математичне моделювання в хімії

Статистичні методи в хімії

Хімічна технологія модифікації поверхні твердих тіл

Хімія спецій і прянощів

Процеси і апарати органічного синтезу

Хімія і технологія біоетанолу і біодизеля

Хімія і технологія хлорорганічних сполук і полімерів

Хімія косметичних засобів

Емульгатори у харчовій промисловості

Молекулярні механізми здорового харчування

Лабораторний практикум з органічного синтезу

Хімія амінопластів